Opinie o Nas
  • Polityka prywatności

DEFINICJE

1. Administrator – Merigold S.C. D. Stępień J. Błaszczyk z siedzibą we Wrocławiu

2. Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

3. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Serwis – serwis internetowy www.sowaksiazki.pl prowadzony przez Administratora

5. Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.


PRZETWARZANIE DANYCH ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z SERWISU


Administrator zbiera niezbędne, do świadczenia oferowanych usług, dane użytkownika serwisu,

Administrator zbiera również dane dotyczące aktywności użytkownika w serwisie.


CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH


Osoby niezarejestrowane w serwisie


art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy – udostępnianie użytkownikom treści Serwisu oraz formularzy kontaktowych


art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy – obsługa zakupów bez rejestracji w serwisie


art. 6 ust. 1 lit b RODO - niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy – obsługa reklamacji


art. 6 ust. 1 lit f RODO – uzasadniony interes Administratora – analiza aktywności użytkownika serwisu oraz jego preferencji w celu poprawy funkcjonalności i jakości świadczonych usług


art. 6 ust. 1 lit f RODO - uzasadniony interes Administratora – ochrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń


w celach marketingowych – patrz sekcja „MARKETING”Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.


Osoby zarejestrowane w serwisie


OSOBY, REJESTRUJĄCE SIĘ W SERWISIE WWW.SOWAKSIAZKI.PL MUSZĄ PODAĆ DANE NIEZBĘDNE DO OBSŁUGI KONTA. MOŻLIWE JEST PODANIE DODATKOWYCH DANYCH UŁATWIAJĄCYCH OBSŁUGĘ, WYRAŻAJĄC JEDNOCZEŚNIE ZGODĘ NA ICH PRZETWARZANIE. DANE TE MOŻNA USUNĄĆ W KAŻDEJ CHWILI .

NIE PODANIE DANYCH OBOWIĄZKOWYCH SKUTKUJE BRAKIEM MOŻLIWOŚCI ZAŁOŻENIA KONTA.


art. 6 ust. 1 lit. a RODO - niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy – prowadzenie i obsługa konta w serwisie


art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes Administratora – analiza aktywności użytkownika i jego preferencji w celu poprawy funkcjonalności serwisu


art. 6 ust. 1 lit f RODO - uzasadniony interes Administratora – ochrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń


w celach marketingowych – patrz sekcja „MARKETING”UŻYTKOWNIK MOŻE UMIEŚCIĆ DANE OSOBOWE INNYCH OSÓB TYLKO GDY NIE NARUSZA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA ORAZ DÓB OSOBISTYCH TYCH OSÓB.


ZAMÓWIENIA


Złożenie zamówienia w serwisie www.sowaksiazki.pl przez użytkownika nieodzownie łączy się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie obowiązkowych danych jest niezbędne do realizacji zamówienia. Podanie danych innych niż obowiązkowe nie jest wymagane.


art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy – realizacja zamówienia


art. 6 ust. 1 lit. a RODO - niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy – podstawa prawna przetwarzania danych – nieobowiązkowych


art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości


art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora – prowadzenie analiz aktywności użytkowników w celu poprawy funkcjonalności serwisu


art. 6 ust. 1 lit f RODO - uzasadniony interes Administratora – ochrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń


FORMULARZE KONTAKTOWE


Administrator daje możliwość skontaktowania się z nim za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w serwisie www.sowaksiazki.pl. Skorzystanie z formularza niesie ze sobą obowiązek podania wymaganych danych do obsługi zapytania. Podanie dodatkowych danych nie jest obowiązkowe lecz może ułatwić obsługę zapytania.


art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy – identyfikacja nadawcy wraz z obsługą zapytania


art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora – prowadzenie statystyk zapytań w celu doskonalenia funkcjonalności serwisu.
MARKETING


Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu realizacji działań marketingowych tj.:

- wyświetlanie treści marketingowych, niedostosowanych do preferencji użytkownikach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

- wyświetlanie treści marketingowych, dostosowanych do preferencji użytkownikach (na podstawie uzasadnionego interesu administratora, pod warunkiem, że użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.)

- wysyłanie e-maili, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej o interesujących ofertach i promocjach (zgoda użytkownika – dane będą przechowywane przez okres uzasadnionego interesu www.sowaksiazki.pl, chyba że użytkownik sprzeciwi się ich otrzymywaniu)


Administrator może wykorzystać profilowanie do realizacji niektórych działań marketingowych.


Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Dane osobowe są przetwarzane:

 

- w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

- w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA


Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.

 

Cookies „serwisowe”

 

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

- pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

- uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

- sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

- trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

- pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych:

 

Operatorem Serwisu www.sowaksiazki.pl jest;  SIEF-IT Sp. z o.o. ul. Zgierska 73/212, 91-462 Łódź, 

NIP: 7262609875,

REGON: 100689300

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego SIEF-IT Sp. z o.o.,

funkcjonującego pod adresem www.sowaksiazki.pl


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez okres lat 10 od daty zrealizowania zamówienia, albo do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.

Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).

 

ODBIORCY DANYCH

 

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

DANE KONTAKTOWE

 

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez:

tel. 793 92 92 88

adres e-mail: sklep@sowaksiazki.pl

pisemnie na adres: Merigold S.C., ul. Kołłątaja 24/1.2, 50-007, Wrocław.